Tag

Saderengipun lumebet wulan suci Ramadhan,

dalem nyuwun pangapunten ingkang agung,

awit sadaya kalepatan,

mugi kita sami lumebet wulan suci Ramadhan kjanthi manah ingkang kebak syukur miwah tawadu’

Iklan