Jpeg

Ikatan itu terjalin atas izin Sang Maha Cinta Insyaa Allah. di ikrarkan dalam kerumunan para saksi yang mengguncang arasy karna kesucianya. ya dan dinamakan “perjanjian suci”

sepuluh tahun yang lalu, 23 Agustus 2006.

ikatan suci yang dinamakan “mitsaqan Ghaliza” telah mengubah statusku seketika. mampu mengubah yang haram menjadi halal, mengubah kezaliman menjadi suatu hal yang bernilai ibadah, melengkapi perjalanan kehidupan seseorang. dan mendatangkan rahmah, dan keridhoanNya. dan ikatan itu di sahkan melalui ijab dan qabul.

disebuah desa yang cukup jauh dari perkotaan ikrar itu diserukan.

dalam sebuah rumah yang sederhana, dengan suasana yang cukup mengharukan. disaksikan oleh orangtua terkasih. dengan penuh keyakinan. dan setengah din itu pun digenapkan. demi Allah ta’ala.

 

Iklan